Concura søger skolepædagog til vores skole- og dagbehandlingstilbud.

Er du pædagoguddannet, og har du kompetencerne til at arbejde med udvikling af børn og unges trivsel og læringsmiljøer ud fra en pædagogisk, didaktisk tænkning?

 

Har du en veludstyret pædagogisk værktøjskasse, evnen til at skabe tydelige strukturer samt en tro på, at elever – trods forskellige udfordringer – kan og skal lære så meget som muligt?

 

Vil du arbejde i en professionel, udviklingsorienteret organisation, hvor der ikke er langt fra tanke til handling?

 

Så kan ConCura tilbyde en fast pædagogstilling pr. 01.06.2018 på ConCura Skolen i Tølløse, ved Holbæk.

 

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

  • at sikre, vores elever oplever at blive mødt med en stærk relationel forståelse, åbenhed og accept, således at de gennem tillid finder ro og overskud til at udvikle almene kompetencer og potentialer.
  • at bringe din pædagogiske faglighed i spil i forbindelse med udarbejdelse af individuelle handleplaner samt inkluderende pædagogiske trivselsindsatser.
  • ud fra tydelige, sociale udviklingsmål at stimulere og udfordre til personlig udvikling for
    den enkelte elev, bl.a. gennem træning af sociale færdigheder, følelseshåndtering og moralsk ræsonnement (ART).
  • gennem samarbejde med elevens primære voksne (forældre, plejeforældre eller
    institution) samt anbringende myndigheder (socialforvaltning og PPR) at arbejde for
    elevens almene trivsel.

Concura Skolen er et undervisnings- og dagbehandlingstilbud til elever med faglige og sociale udfordringer. Ofte udspringer vores elevers udfordringer af opmærksomhedsforstyrrelser eller psykisk sårbarhed. Vi bygger vores arbejde på et stærkt didaktisk og pædagogisk fundament præget af en analytisk, anerkendende og ressourcebaseret tilgang.

Læs mere om ConCura på www.concura.dk.

Vi tilbyder gode arbejdsrammer i selskab med energiske, positive kolleger. Vi stiller telefon og pc til rådighed for personalet.

Kontakt skoleleder Randi Hoffmann på mobil 2475 3860 hvis du vil vide mere.
Ansøgningsfrist  hurtigst muligt – gerne inden 20. april 2018 kl. 12.00 på ansogning@concura.dk

Der holdes løbende samtaler.

Ansøg nu

Job

Firma

Concura

Kontaktperson

Randi Hoffman

Telefon Nummer

2475 3860

Adresse

Kvarmløsevej 20, 4340 Tølløse

Ansøgningsfrist

april 20, 2018