Er du en erfaren, skarp og motiverende organisationskonsulent?

Og kan du med engagement, iderigdom og handlekraft understøtte vigtige omstillingsprocesser i en stor organisation, der har stærkt fokus på at lykkes med kommunens kerneopgaver?

Koncernservice i Holbæk Kommune søger en organisationskonsulent, der skal bidrage til, at vi i fællesskab lykkes med kommunes 6 kerneopgaver i lyset af en udfordret økonomi. Stillingen er placeret i HR-afdelingen og er blevet ledig, da en af vores dygtige kolleger har fået en anden stilling i Koncernservice.

Lad det være sagt med det samme: Stabsopgaver er ikke kerneopgaver i Holbæk Kommune. Men i kommunens stabe, hvoraf Koncernservice er den ene, bidrager vi ved at spille effektfuldt sammen med de medarbejdere og ledere, som løser kommunens kerneopgaver sammen med borgere og virksomheder. I 2017 og 2018 er kommunens økonomi udfordret, og budgetoverholdelse er derfor et af de vilkår, som former den måde, vi skal bidrage til kerneopgaverne på. For at lykkes med budgetoverholdelse, er det i den kommende tid helt nødvendigt med en række omstillinger i organisationen. I disse processer skal HR kunne bidrage med at løse opgaver i tæt samspil med chefer, ledere og projektledere ude i organisationen.

Hvem er du?
Som vores nye organisationskonsulent vil du blive en central medspiller i dette arbejde, når du på tværs af kerneområderne agerer projektleder eller samarbejdspartner i omstillings- og implementeringsprocesser. Med din analytiske sans og dine udtalte samarbejdsevner er du med til at sikre, at vi som organisation lykkes med budgetoverholdelse, uden at give køb på ambitionerne om at løse kerneopgaven som stærke medspillere for og med borgerne. Du har modet til både at udfordre vanetænkning og prioriteringer i nogle situationer både internt i HR-afdelingen og i resten af organisationen , og evnen til at fastholde velafprøvede forandringsstrategier i andre – fordi du ved at de virker.

Vi søger derfor dig, der kan genkende dig selv i mange af de følgende opgavetyper og kompetencer. Når du ser på dig selv, ser du fx:
en engageret og erfaren projektleder af organisatoriske omstillings- og implementeringsprojekter
en dygtig proceskonsulent – der kan holde ud, holde af og holde ved! Og som forstår vigtigheden af god procesledelse i omstillingsprojekter
en konsulent, der drives af at udvikle løsninger der virker – i tæt samspil med andre
et både modigt og anerkendende menneske, der på en gang opleves tilpas forstyrrende, udfordrende og understøttende
en nuanceret kommunikator, der ved hvor stor en forskel, de små sproglige nuancer kan gøre
udpræget analytisk flair – herunder databehandling, analyser og formidling.
lyst og evne til at skabe læring og handling i de samarbejder du indgår
erfaring med at støtte og udvikle lederes forandringsledelseskapacitet fx i form af tæt og nærværende ledersparring
erfaring med at udvikle nye arbejdsgange – fra analyser og redesign til gennemførsel af prototyper
forståelse for politiske og administrative strategier og processer
Som du ser, er det vigtigt, at du som konsulent i vores faglige fællesskab, ubesværet kan bevæge dig inden for en række forskellige konsulentroller og trives med at arbejde både strategisk og operationelt. At du har forståelse for og måske ligefrem viden om en eller flere af kommunens kerneopgaver. Og at du har en værktøjskasse, som sætter dig i stand til at facilitere konkrete praksisforandringer med lige dele pragmatisme, analytisk sans og gennemslagskraft – uanset om du samarbejder med direktion og koncernledelse, ledere af medarbejdere eller andre projektledere og konsulenter i organisationen.

Hvem er vi?
Som organisationskonsulent i HR vil du indgå i et engageret HR-team på i alt 7 kolleger – i en HR-afdeling med i alt 21 medarbejdere. Du kan læse lidt mere om os, vores afdeling og organisation i den vedlagte afdelingsplan. Pga. en omstrukturering i stabene pr. 1. april 2017, vil afdelingsplanen og HR’s opgaver, dog blive justeret bl.a. med større fokus på omstillingsprocesser og forandringsledelse i organisationen. Vi håber også, at du vil tage et kig på vores ledelsesgrundlag og personalepolitik, som vi arbejder løbende med og ud fra.

Ansættelsesproces og vilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling og ansættelsesstedet vil være Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst og kvalifikationer.

Ansøgningsfristen er mandag den 22. maj 2017 kl. 23.59.

Første runde ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 1. juni 2017– og anden runde torsdag den 15. juni 2017. Stillingen ønskes besat pr. den 1. august 2017.

I forbindelse med rekrutteringen skal du være indstillet på, at der gennemføres en personanalyse af dig mellem første og anden samtale. Ved anden samtale tages derudover udgangspunkt i en caseopgave med forberedelse.

Vil du høre mere om jobbet og om hvem vi er i HR, er du velkommen til at kontakte leder af HR, Anja Svane Breum på svane@holb.dk / 72 36 28 28.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=4d9cdd90)
Der er 1 ledig stilling

Ansøg nu

Job

Firma

Holbæk Kommune

Kontaktperson

Anja Svane Breum

Telefon Nummer

72362828

Adresse

Kanalstræde 2 4300 Holbæk

Ansøgningsfrist

maj 22, 2017